QUÖÖRIEM, UNCOVER CHOREOGRAPHY, ERIC ERICSON-HALLEN 2022


DOKTOR GALÉNOS MIRAKELMEDICIN, TEATER TRIBUNALEN, 2022


STUMT TVÅNG, SKH, 2022


FOTBOLL I JEMEN, TEATER TRIBUNALEN, 2021


KATZELMACHER, TEATER TILLSAMMANS, 2021


DET FÖRLOVADE LANDET, SKH, 2021

KONTAKT
CV
INSTITUTET